top of page

Privacyverklaring

Restaurant Lugar, gevestigd aan de Gestelsestraat 2, 5582 HH  te Waalre, is zich er van bewust dat het bij de verzorging van een culinaire lunch of diner voor haar gasten onvermijdelijk is om persoonsgegevens te verwerken.

Wij vinden het belangrijk dat we dit transparant, zorgvuldig en veilig te doen. Hoe we dit doen kun je lezen in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
www.lugar.nl
Gestelsestraat 2
55821 HH  WAALRE

Tel.: 040-221 89 89

Jeroen Vriens is binnen Restaurant Lugar verantwoordelijk voor privacy en de verwerking van persoonsgegevens. Hij is te bereiken via info@lugar.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken
Restaurant Lugar VOF, verder te noemen Lugar, is de verwerkingsverantwoordelijke voor Restaurant Lugar en Lugar Primi. Lugar verwerkt uw persoonsgegevens bij een bezoek aan onze website, bij het gebruik van onze online reserveringsmodule en bij vragen en reserveringen via e-mail en via de telefoon. Wij maken gebruik van Facebook en LinkedIn voor het delen van nieuws en informatie, maar via deze  social media platforms worden geen persoonsgegevens verwerkt of statistieken verzameld. Lugar verwerkt geen bijzondere persoonsgegevens.

 

De categorieën persoonsgegevens die we verwerken zijn: Naam, telefoonnummer, adres, e-mail adres en eventuele informatie over diëten, allergieën of andere relevante informatie.

 

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken:

Lugar verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

  • we registreren en analyseren het zoekgedrag en paginabezoeken op onze website om je daarmee een zo persoonlijk mogelijke ervaring te kunnen bieden op het gebied onze website middels het aanbod van informatie, producten en diensten optimaal af te stemmen op jouw voorkeuren.

  • we leggen contactgegevens vast ten behoeve van reserveringen, offertes, vragen, informatieverzoeken en dergelijke

  • we leggen persoonsgegevens vast bij betalingen via pinpas of creditcard en als de rekening van uw lunch of diner wordt nagestuurd.

De wettelijke grondslag voor deze verwerkingen is gebaseerd op toestemming dan wel voor de uitvoering van een overeenkomst.

 

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Lugar bewaart je persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor de doelen waarvoor de gegevens werden verzameld. Financiële informatie en informatie over betalingen worden op basis van een wettelijke verplichting 7 jaar bewaard. De informatie van onze website, reserveringsmodule en e-mail worden na één jaar verwijderd.

Delen van persoonsgegevens met derden
Lugar verstrekt op geen enkele wijze persoonsgegevens aan andere partijen anders dan wanneer dit noodzakelijk is om te kunnen voldoen aan een wettelijke verplichting. Informatie over zoekgedrag op onze website wordt geanalyseerd met Google Analytics. Deze statistieken zijn ook altijd zichtbaar en toegankelijk voor Google. In de privacyverklaring van Google.com kun je lezen wat zij met deze informatie doen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt conform de wet het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te laten verwijderen. Daarnaast heb je het recht om de toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens.

Wil je gebruik maken van je recht op bezwaar en/of verwijdering of heb je andere vragen/opmerkingen over de verwerking van persoonsgegevens, stuur dan een gespecificeerd verzoek naar info@lugar.nl

Klachten

Lugar wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Lugar neemt de bescherming van persoonsgegevens serieus en heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als je het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@lugar.nl

 

Cookieverklaring

Inleiding
Op onze website maken wij gebruik van cookies. Cookies zijn kleine bestandjes die opgeslagen worden op uw computer door de website. Cookies worden gebruikt om een website beter te laten functioneren voor de bezoeker en om het gebruik
van de website te kunnen analyseren. Restaurant Lugar maakt gebruik van tracking cookies.

Tracking cookies
a) Tracking cookies worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag van de      bezoeker op de website. Wij gebruiken deze analyses voor het optimaliseren van de website en deze dus beter te maken voor de bezoeker. Deze gegevens zijn zo veel    mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.
b) We maken gebruik van Google Analytics als analyse monitor voor de website. Met deze tool kunnen wij statistieken van de website monitoren en de website optimaliseren voor bezoekers. De cookies van Google Analytics worden voortdurend opgeslagen op de computer van de bezoeker.
c) Wij monitoren alleen algemene bezoekgegevens, welke nodig zijn om het gedrag van bezoekers in kaart te kunnen brengen, zoals:

 

  1. 1. De browser die de bezoeker gebruikt (zoals Internet Explorer/Edge, Chrome, Safari en Firefox) en de gegevens die de browser meestuurt;


  2. 2. Welke pagina’s de bezoeker bezoekt;


  3. 3. Het IP-adres van uw computer, hiermee wordt de locatie bepaald waarvan uit de website bezocht wordt;


  4. 4. Het tijdstip en duur van het bezoek


d) De cookies van Google Analytics kun je als bezoeker op elk gewenst moment verwijderen van je computer door middel van de browserinstellingen.

Raadpleeg Google aan de hand van uw gebruikte browser hoe je de browsergeschiedenis en cookies kunt verwijderen.

Google Analytics
a) Zoals hierboven beschreven maken wij gebruik van Google Analytics. Google Analytics wordt gebruikt om het gedrag van bezoekers op de website te monitoren.
b) De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van uw computer (IPadres), overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Lees het privacybeleid van Google voor meer informatie.

Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe de website gebruikt wordt, om rapporten over de website te kunnen verstrekken. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op.
c) Wij hebben Google geen toestemming gegeven om via onze website verkregen Analytics-informatie te gebruiken voor andere Google-diensten.

bottom of page